ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a http://culevit.hu  weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza  (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a http://www.culevit.hu  weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Jelen ÁSZF tartalmazza továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát is.

1.2 Szolgáltató adatai:

Név: Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 46. fe. 5.

Üzlet cím: 1123 Budapest, Schwartzer F. utca 3.

Email cím: [email protected]

Cégjegyzékszám: 01-09-266245

Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10870969-2-42

Telefonszáma: 00-36-1-321-21-11

Tárhelyszolgáltató neve, címe, e-mail címe:

webAND Ltd.

39 Withypitts, Turners Hill

Crawley,

RH10 4PJ West Sussex, UK

[email protected]

1.3 Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.3.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást elsősorban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

 

1.3.2 A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. A szerződéskötés tényét a Szolgáltató rendszerében rögzített elektronikus adatok és a 3.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail igazolja. A szerződés nyelve magyar, arra a magyar jog rendelkezései irányadóak. Jelen ÁSZF a Szolgáltató weboldaláról lementhető, kinyomtatható.

1.3.4 Szolgáltató tagja az ÖRT-nek, etikai kódexét magára nézve kötelezőnek tartja.

1.3.5 Bemutatótermek:

1123 Budapest, Schwartzer F. utca 3.

1.3.6 A Szolgáltató elérhetőségei:

Cím: 1123 Budapest, Schwartzer F. utca 3.

Postacím: Culevit Kft. 1074 Budapest, Dohány utca 46. fe. 5.

E-mail: [email protected]

Ügyintézés módja: személyesen, postai úton, e-mailben

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfőtől - péntekig 9-17 óráig, telefonszáma: +36 1 321 2111

 1. REGISZTRÁCIÓ, MEGRENDELÉS

2.1 A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéséhez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. A webáruházban való böngészéshez és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges. Az Ügyfél az előzőektől függetlenül jogosult a Szolgáltató rendszerében regisztrálni későbbi azonosítása és a szerződés teljesítésének egyszerűsítése érdekében.

2.2 Regisztráció esetén az Ügyfél a Szolgáltató rendszerébe rögzíti adatait, mely megkönnyíti a későbbi vásárlásait. Az Ügyfél a regisztrációs folyamatot a „Regisztráció” menüpont alatt kezdeményezheti. A regisztráció során az Ügyfél megadja a vásárláshoz szükséges személyes és számlázási adatait, a felhasználó nevét és jelszavát. Az Ügyfél a Culevit webáruház rendszerében a felhasználónév és jelszó megadásával tudja azonosítani magát. A regisztrációval – a kis jelölőnégyzetbe klikkeléssel – az ügyfél megerősíti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

2.3 A felhasználónév és jelszó olyan adat, melyet az Ügyfél köteles megőrizni, és kizárni harmadik személyek jogosulatlan hozzáférését. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél regisztrációja alatt, avagy Ügyfél adataival olyan megrendelések kerülnek rögzítésre, melyek jogellenesek, a Szolgáltató rendes üzletmenetét akadályozza vagy gátolja, úgy a regisztrációt törölje, a megrendelés teljesítését pedig visszautasítsa.

2.4 A Szolgáltató a regisztráció befejezésével a Regisztráció megtörténtéről az Ügyfél részére visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza az Ügyfél által megadott adatokat, felhasználó nevet és jelszót.

2.5 A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, ÁRAK, SZÁLLÍTÁSI DÍJAK

3.1 A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza. A termékek használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Szolgáltató a termékhez mellékeli.

3.2 A Szolgáltató a 24/2003. (V.9) ESzCsM rendeletben meghatározott speciális gyógyászati célra szánt tápszerei, illetve a 36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben meghatározott különleges táplálkozási célú élelmiszerek a szükséges OGYÉI bejelentést követően kerültek forgalomba.

3.3 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3.4 A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek webshopban megjelenített vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.A kiszállítás költsége előre fizetés esetén fő szabályként 1000 Ft, utánvét esetén 1400 Ft, illetőleg díjmentes is lehet. A kiszállítás költségéről ezen a linken tájékozódhat: https://culevit.hu/vasarlas/termekek/

3.5 A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.

3.6 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. MEGRENDELÉS MENETE

4.1 Az Ügyfél a weblap felső részén található termékkategóriák választásával eléri az érintett termékcsoportot. A termékcsoportba tartozó egyes termékekre kattintva az Ügyfél választhat az egyes termékek közül. A kiválasztott termékről információs ablak nyílik, melynél megtalálja az Ügyfél a termék leírását, termékadatokat, raktári állapotot, fogyasztói árat, melynek ismeretében megvásárlásra választhatja ki a terméket, és a „Kosárba” teheti.

4.2 Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség. A kosár a weboldal bal felső részén található, a „Kosár” linkre kattintva tekinthető meg, ahol a termék darabszáma módosítható és törölhető is.

4.3 A kosár tartalmának véglegesítése a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva végezhető el. A „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatóak meg a szállítási adatok. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, e-mail címét, továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani. Az adatbeviteli hibák a megrendelő által javíthatóak a megrendelés leadása során, de 2.5. pont értelmében Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.

4.4 A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot tartalmazó vásárlói tájékoztatót elfogadja. Ezt követően a „rendelés” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés. Vásárló tudomásul veszi, hogy a „rendelés” gombra kattintva fizetési kötelezettsége keletkezik.

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1 Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

5.2 A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. A megrendelés visszaigazolása nem jelenti, hogy a megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. Amennyiben a Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére készletszinkronizálási probléma következik be, így a termék nem elérhető, nincs raktáron, úgy ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról, a megrendelés esetleges törléséről, a termék újbóli beérkezése várható időpontjáról, az előrefizetés visszatérítéséről. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

5.3 Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – az 5.1 pont szerinti – visszaigazoló e-mailt.

5.4 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.5 A rendelés feladása után, de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése a [email protected] email címen vagy a +36-1-413-0301 telefonszámon lehetséges.

5.6 Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

5.7 A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 Személyes átvétel – annak helye, ideje:

Culevit Mintabolt Buda, 1123 Budapest, Schwartzer F. utca 3., nyitva hétfőtől péntekig 9-17 óra között

Személyes átvétel esetén választható fizetési módok:

Készpénzzel történő fizetés boltban

Bankkártyával történő fizetés (kivéve American Express)

6.2 Áru átvétele futárszolgálat segítségével

6.2.1 Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb a megrendelést követő 3 munkanapon belül - előre utalással történő fizetés esetén az átutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezést követő banki munkanaptól számított 3 munkanapon belül- átadja a futárszolgálatnak. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról e-mailben értesítjük.

6.2.2 A futárszolgálat a megrendelt terméket Szolgáltató általi visszaigazolását követő 3-10 munkanapon belül kikézbesíti vásárlóinknak. A Szolgáltató a futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal.

6.2.3 A futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, minden eseten értesítést hagy a csomagról. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, következő napon megkísérli újra a kézbesítést. Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány visszakerül a raktárunkba. A vásárló hibájából történt sikertelen kézbesítés megismétlése díjköteles.

6.2.4 A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

6.2.5 A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.2.6 Futárszolgálat igénybevétele esetén választható fizetési módok:

 1. a) Banki átutalás (előre utalás) a weboldalon történő megrendeléskor
 2. b) Bankkártyával történő kártyás fizetés (online bankkártyás fizetés) a weboldalon történő megrendeléskor
 3. c) Utánvét
 4. d) PayPal fizetési mód

6.2.7 Futárszolgálati partner elérhetőségei:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2350 Alsónémedi, Európa u. 2.

cégjegyzékszám: 13-09-111755

adószám: 12369410-2-44

közösségi adószám: HU12369410

6.2.8 A szerződések teljesítése során a terméket megrendelő Ügyfél is köteles együttműködni, köteles továbbá a termék mennyiségi megfelelőségét ellenőrizni, így a futártól történő átvételkor ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét és mennyiségi tartalmát. A Szolgáltató a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel.

6.2.9 Utánvét: Az utánvétes fizetési módnál, a csomag kézhez vételekor a futárnak kell fizetni. A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

6.2.10 Banki átutalás: A megrendelés alkalmával egy rendelés visszaigazoló levél kerül kiküldésre a regisztrációkor megadott e-mail címre. A levél tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelés számát, melyet szükséges feltüntetni az utalás megjegyzés mezőjében. A banki átutalás átfutási ideje ~1 munkanap, külföldi átutalás esetén ez több napot is igénybe vehet.

UniCredit Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszámunk: 10918001-00000007-21480022

Használható pénznem: HUF

6.2.11 Bankkártyás fizetés: Online bankkártyás fizetés. A Szolgáltató weboldaláról a fogyasztó átirányításra kerül a banki weboldalra (CIB Bank eCommerce), ahol a bankkártyás fizetést teljesítheti. A Szolgáltató a bankkártyás fizetés adatait nem ismeri, azokat nem tárolja. Ide kattintva elérhető a CIB Bank online bankkártyás fizetési tájékoztatója.

6.2.12 PayPal fizetés online módon

 1. A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ÜGYFELET (MEGRENDELŐT) MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

7.1 Az ezen alcímben foglaltak kizárólag fogyasztónak minősülő Ügyfeleinkre vonatkoznak. Fogyasztónak a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

7.2 A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján, fő-szabály szerint a Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

7.3 Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a fenti, 7.2 pontban említett fő-szabály alóli kivétel-szabály érvényesül az olyan, zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. A Szolgáltató által forgalmazott termékek speciális táplálkozási célra szánt tápszerek, étrendkiegészítők (élelmiszer kategóriába tartozó termékek), így azok védő-csomagolásának felbontását követően a Fogyasztó már nem jogosult elállni a szerződéstől. Ettől függetlenül, a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban még elállhat a Fogyasztó.  A termék átvételét követő 14 napon belül viszont csak akkor, ha a terméket még nem bontotta ki.

7.4 Ha a Fogyasztó – az általa még fel nem bontott termék kapcsán - elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.2 pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére: személyesen, vagy postán, vagy elektronikus levélben.

7.5 Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletében közzétett mintát (elállási nyilatkozat-minta) használja fel, a Fogyasztó elállási nyilatkozata egyértelmű, ha az tartalmazza az elállásra vonatkozó akaratnyilvánításon túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

7.6 A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.7 A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen alcímben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.8 Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

7.9 A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt termék(ek)et a Szolgáltató számlát kiállító üzletébe vagy az 1.6. pontban feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címek valamelyikére.

7.10 A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége elállás esetén a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.11 Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási díjat is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.12 A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a fogyasztó bankkártya felhasználásával fizetett, úgy köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani annak a rendelkezése alatt álló bankszámla adatait, amelyre a vételár visszautalását kéri, ugyanis a Szolgáltató bankkártyás fizetés esetén a fogyasztó banki adatait nem ismeri.

7.13 Az irányadó Kormányrendelet alapján a Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  Ugyanakkor, ahogy fent felhívtuk a Fogyasztó figyelmét, a megvásárolható termékek ún. speciális gyógyászati célra szánt tápszer, étrendkiegészítő, vagy különleges táplálkozási célra szánt élelmiszernek minősülő termék kategóriába tartoznak és emiatt, ha a csomagolásuk megbontásra kerül, úgy elállni a szerződéstől nem lehet, a megvásárolt terméke(ke)t Szolgáltató részére visszaküldeni sem lehetséges (hiszen felbontás után az a termék további forgalomba nem hozható).

 1. KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁSOK A FOGYASZTÓK SZAVATOSSÁGI JOGAIRÓL

8.1 KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A 45/2014. (II.26.) KORMÁNYRENDELET MINTA-TÁJÉKOZTATÓJA ALAPJÁN

8.1.1.A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó a termék(ek) átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A két év elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

8.1.2.Az iráyadó Ptk. szabályok szerint a Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Szolgáltató webáruházában megrendelhető termékek kapcsán értelemszerűen nem lehetséges a „kijavítás”, így a kicserélés a megfelelő árleszállítás vagy az elállás gyakorolható, mint kellékszavatossági jog.

8.1.3.A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.4.A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.1.5.A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.6.A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.8.1.7 Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a 1.2 pontban megjelölt címre.

8.1.8 Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.1.9 Kicserélés vagy elállás esetén a Fogyasztó nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Fogyasztó köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

8.1.10 Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan a Fogyasztónál felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg a Fogyasztó részére. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Fogyasztó részére történő visszaküldésének költségét is) a Fogyasztót terhelik.

8.2 TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A 45/2014. (II.26.) KORMÁNYRENDELET MINTA-TÁJÉKOZTATÓJA ALAPJÁN

8.2.1.A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.2.Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

8.2.3.A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.4.Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.2.5.A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

8.2.6.Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (Szolgáltató).

8.2.7.A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.2.8. Termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni 1.2 pontban megjelölt címre.

8.2.9. A Szolgáltató a weboldalán közreadott egy-egy szabadon felhasználható bejelentő lapot, arra az esetre, ha kellékszavatossági vagy termékszavatossági igénnyel kíván élni a Fogyasztó. Ettől eltérően is megtehető az igénybejelentés, de a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A Fogyasztó kellék-, vagy termékszavatossági igényét az 1.2 pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

 1. FELELŐSSÉG

9.1 A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2 Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5 Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.6 Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK

10.1 A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2 A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 1. 3 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 2. PANASZÜGYINTÉZÉSI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1 Panaszügyintézés

11.1.1 Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.2 pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

11.1.2 A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

11.1.3 A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

11.1.4 A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

11.1.5 A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az 1.2 pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

11.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

11.2.1 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 1. A) Bejegyzés tehető a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 2. B) Panaszt tehet a fogyasztó a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 3. C) A Fogyasztó jogosult továbbá a Békéltető testülethez fordulni. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet akár a Szolgáltató székhelye, akár a saját lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Szolgáltató a békéltető testületi eljárást igénybe veszi, abban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail: [email protected]

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

www.bekeltetes.hu

A békéltető testületek elérhetőségei a jelen ÁSZF 2. számú Mellékletében találhatóak.

 1. D) Az Ügyfél jogosult továbbá az online vásárlás során felmerülő problémával kapcsolatosan panaszrendező eljárást kezdeményezni az Online vitarendezési platform segítségével a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet rendelkezései szerint a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU internetes oldalon.
 2. E) Bírósági eljárás.

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. F) Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Telephely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3./a

Levelezési cím: 1372 Postafiók 450.

Tel.: (1) 8869-300

Fax: (1) 8869-460

E-mail cím: [email protected]

 1. G) Budapest Főváros 12. ker. Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzője

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25

 1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

12.1 A http://culevit.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a Szolgáltató kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében, és azok kezelésekor az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírtaknak alapján jár el.

12.2 A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott betartására.

12.3 Az adatkezelés célja: adásvételi szerződések teljesítése és ezzel kapcsolatos adminisztráció, nyilvántartás, pénzügyi műveletek és ügyfélszolgálati tevékenység, termék kiszállítás. Külön hozzájárulással a további célokhoz adhat adatot az Ügyfél: elektronikus és telefon kapcsolattartás, hírlevél küldés, reklám és marketing célok, termékinformáció és üzleti ajánlatok, írásban, telefonon és elektronikus úton.

12.4 A weboldal adatkezelője a Szolgáltató.

12.5 A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok:

Név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, Házszám,illetve Egészségpénztári tag neve és tagi azonosítója (csak egészségpénztári számla igénylése esetén) Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

12.6 Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

12.7 A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

12.8 Az Ügyfél adatszolgáltatása a szerződés teljesítésével összefüggésben szükséges adatok tekintetében kötelező (név, cím, e-mail), míg a kapcsolattartással összefüggésben önkéntes (telefonszám), jogalapja az érintett beleegyezése, illetőleg a jogszabályi előírás. A Szolgáltató szolgáltatásaink igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához.

12.9 Az Ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 naptári napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni. Regisztrált felhasználó esetén az Ügyfél a regisztrációját online törölheti, ezzel pedig törlésre kerül minden olyan adat, amely nyilvántartása nem kötelező (a Szolgáltató birtokában maradnak a számlázással és fizetéssel kapcsolatos információk, adatok).

12.10 A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

12.11 Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

12.12 jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12.13 A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az [email protected]  e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

12.14 Szolgáltató kijelenti, hogy az üzemeltetett weboldal ún. „cookie”-kat használ, amelyek felhasználó barátabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá teszik az internetes jelenlétünket. Segítségükkel gyorsabbá tehetjük a navigációt a weboldaunkon és pontosabb információkat kaphatunk az oldalunk látogatottságáról.

12.15 A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ügyfél számítógépe tárol annak érdekében, hogy a webshop minden funkcióját zavartalanul használhassa. Fontos kiemelni, hogy néhány ilyen cookie átkerül a Szolgáltató szerveréről az Ügyfél számítógépére – ezek az „ideiglenes cookie-k”, amelyek a böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek a számítógép merevlemezéről.

12.16 Vannak „állandó cookie-k” is, amelyek a böngészés után is a számítógépen maradnak és lehetővé teszik, hogy következő látogatásakor a Szolgáltató felismerje az Ügyfél számítógépét. Az Ügyfél a cookie-k tárolásának letiltásával bármikor visszautasíthatja a cookie-kat. A legtöbb böngésző súgó funkciójában megtalálhatóak az ehhez szükséges beállítások. Vegye figyelembe, hogy a „bejelentkezés” és a „megrendelés” funkciók egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan működnek a cookie-k törlése vagy blokkolása esetén. Ahhoz, hogy a webshop minden funkcióját zavartalanul használhassa, szükséges a cookie-k engedélyezése a böngésző beállításaiban.

12.17 Adatkezelők megnevezése:

- Szolgáltató

- CIB Bank eCommerce. bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatok vonatkozásában

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

12.18 A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok futárszolgáltatók részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

12.19 Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Szolgáltató által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

12.20 Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-107288/2016.

12.21 Jogorvoslattal, illetőleg panasszal élhet az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatosan a következő hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 1. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELEKZÉSEK

13.1 A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket:

- vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,

- az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése

13.2 A Szolgáltató indokolt esetben jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, de a módosításoknak nincs visszamenő hatálya, azok semmiképp sem érintik a már leadott és visszaigazolt megrendeléseket. Úgyszintén, amennyiben a rendelés leadása és a termék kiszállítása közötti időpontban a megrendelt termék vételárát Szolgáltató egy akció keretében csökkentette, kérjük annak elfogadását, hogy az ilyen, a rendelés leadását és Szolgáltató általi visszaigazolását követően meghirdetett kedvezményes ár nem vonatkozik az Ügyfélnek a már visszaigazolt megrendelésére.

13.3 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvtől szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

13.4 Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

Culevit Kft.

Frissítve: 2020. június 11.

1.számú Melléklet

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MEGTÉTELÉHEZ MINTA NYILATKOZAT

 

(Kérjük, hogy jelen elállási nyilatkozat kitöltése előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételek ellásra vonatkozó rendelkezéseit. A jelen nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha még nem bontotta fel a terméket, de a szerződéstől szeretne elállni. Ez esetben megteheti elállási nyilatkozatát akként, hogy ezt a mintát kitölti és visszajuttatja részünkre. Ne feledje, hogy a megvásárolt termék(ek)et is vissza kell juttatnia hozzánk és a visszaküldés költségei Önt terhelik. Köszönjük.)

 

Címzett (Kérjük, postai úton erre a címre küldje vissza a terméke[ke]t és a jelen nyilatkozatot):

Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

1074 Budapest, Dohány utca 46. fe. 5.

 

Alulírott ……………………………………................ kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja (amikor visszaigazoltuk megrendelését), és a termék átvételének időpontja:

..................................................................................................................................................................

 

Ügyfél (az Ön mint megrendelő) neve (NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI):

..................................................................................................................................................................

 

Ügyfél (az Ön, mint megrendelő) címe (NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI):

..................................................................................................................................................................

 

Megrendelt termék(ek) megnevezése:

..................................................................................................................................................................

 

Visszaküldött termék(ek) megnevezése, darabszáma:

..................................................................................................................................................................

 

Megrendelés száma (A SZÁMLA ALSÓ RÉSZÉN TALÁLHATÓ):

..................................................................................................................................................................

 

KELT: ................................................................

 

Amennyiben papíron teszi meg elállási nyilatkozatát, úgy az ÖN ALÁÍRÁSA: .........................................

 

2.számú Melléklet – TÁJÉKOZTATÁS A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 E-mail cím: [email protected] ;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 E-mail cím: [email protected]

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 E-mail cím: [email protected];

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u.1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 E-mail cím: [email protected] ;

 

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131 E-mail cím: [email protected] ;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék E-mail cím: [email protected] ;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310 E-mail cím: [email protected] ;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 E-mail cím: [email protected] ;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 E-mail cím: [email protected] ;

 

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék E-mail cím: [email protected] ;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610 E-mail cím: [email protected];

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010 E-mail cím: [email protected];

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860 E-mail cím: [email protected];

 

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61.2.em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703 E-mail cím: [email protected]

 

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000 E-mail cím: [email protected];

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 E-mail cím: [email protected];

 

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u.  23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661 E-mail cím: [email protected] ;

 

Vas Megyei Békéltető Testület  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356 E-mail cím: [email protected]

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008 E-mail cím: [email protected]

 

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513 E-mail cím: [email protected]