ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a http://culevit.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a http://www.culevit.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató adatai:

 • Név: Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 46. fe. 5.

 • Üzlet cím:

  • 1123 Budapest, Schwartzer F. utca 3.

 • Email cím: shop@culevit.hu

 • Cégjegyzékszám: 01-09-266245

 • Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 10870969-2-42

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található
  elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre
  Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó
  és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
  évi V. törvény szabályozza.

 

 1. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 1. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt
  szerződésnek. A szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. A szerződéskötés tényét a Szolgáltató
  rendszerében rögzített elektronikus adatok és a 3.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail igazolja.

 

 1. A szerződés nyelve magyar.

 

 1. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 1. Bemutatótermek:

 • 1123 Budapest, Schwartzer F. utca 3.

 

 1. Panaszügyintézés helye, módja

 

 • Cím: 1123 Budapest, Schwartzer F. utca 3.

 • Postacím: Culevit Kft.

 • E-mail: shop@culevit.hu

 • Panaszügyintézés módja: személyesen, postai úton, e-mailben

 • Személyes panaszügyintézés időrendje: Hétfőtől - péntekig 9-17 óráig

 

 1. Megrendelés – általános rendelkezések

 

 1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéséhez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. A webáruházban való
  böngészéshez és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges. Az Ügyfél az előzőektől függetlenül jogosult a Szolgáltató rendszerében regisztrálni
  későbbi azonosítása és a szerződés teljesítésének egyszerűsítése érdekében.

 

 1. Regisztráció esetén az Ügyfél a Szolgáltató rendszerébe rögzíti adatait, mely megkönnyíti a későbbi vásárlásait. Az Ügyfél a regisztrációs
  folyamatot a „Regisztráció” menüpont alatt kezdeményezheti. A regisztráció során az Ügyfél megadja a vásárláshoz szükséges személyes és számlázási
  adatait, a felhasználó nevét és jelszavát. Az Ügyfél a Culevit webáruház rendszerébe a felhasználónév és jelszó megadásával tudja azonosítani
  magát. A regisztrációval az ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et.

 

 1. A felhasználónév és jelszó olyan adat, melyet az Ügyfél köteles megőrizni, és kizárni harmadik személyek jogosulatlan hozzáférését. Szolgáltató
  fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél regisztrációja alatt, avagy Ügyfél adataival olyan megrendelések kerülnek rögzítésre, melyek
  jogellenesek, a Szolgáltató rendes üzletmenetét akadályozza vagy gátolja, úgy a regisztrációt törölje, a megrendelés teljesítését pedig
  visszautasítsa.

 

 1. A Szolgáltató a regisztráció befejezésével a Regisztráció megtörténtéről az Ügyfél részére visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza az Ügyfél
  által megadott adatokat, felhasználó nevet és jelszót.

 

 1. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
  hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.

 

 1. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni azzal, hogy a termék
  részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza. A termékek használati utasítását – ahol ezt a
  jogszabályok előírják – a Szolgáltató a termékhez mellékeli.

 

A Szolgáltató a 24/2003. (V.9) ESzCsM rendeletben meghatározott speciális gyógyászati célra szánt tápszerei, illetve a 36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben
meghatározott különleges táplálkozási célú élelmiszerek a szükséges OGYÉI bejelentést követően kerültek forgalomba.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés
nélküli változása miatt.

 

 1. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára –
  a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

 1. A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel
  egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a
  megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén
  pénzvisszatérítésre nincsen mód.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
  közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor
  a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél
  elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. Megrendelés menete:

 

 1. Az Ügyfél a weblap felső részén található termékkategóriák választásával eléri az érintett termékcsoportot. A termékcsoportba tartozó egyes
  termékekre kattintva az Ügyfél választhat az egyes termékek közül. A kiválasztott termékről információs ablak nyílik, melynél megtalálja az Ügyfél
  a termék leírását, termékadatokat, raktári állapotot, fogyasztói árat, melynek ismeretében megvásárlásra választhatja ki a terméket, és a „Kosárba”
  teheti.

 

 1. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség. A kosár a weboldal bal felső részén található, a „Kosár” linkre kattintva
  tekinthető meg, ahol a termék darabszáma módosítható és törölhető is.

 

 1. A kosár tartalmának véglegesítése a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva végezhető el. A „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatóak meg a
  szállítási adatok. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, e-mail címét, továbbá
  kötelező fizetési- és szállítási módot választani. A 2.2 pont értelmében Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
  visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Szolgáltatót nem terheli felelősség
  az abból adódó károkért.

 

 1. A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon
  található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot tartalmazó vásárlói tájékoztatót
  elfogadja. Ezt követően a „rendelés” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

 

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

 1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely
  visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott
  adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek
  felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél
  által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. A megrendelés
  visszaigazolása nem jelenti, hogy a megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. Amennyiben a termék ne elérhető, nincs
  raktáron, úgy ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról.
  Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

 

 1. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont
  szerinti – visszaigazoló e-mailt.

 

 1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben
  foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet
  hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. A rendelés feladása után, de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma
  bejelentése a shop@culevit.hu email címen vagy a +36-1-413-0301 telefonszámon lehetséges.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

 

 1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az
  adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

 

 1. A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.

 

 1. Szállítási feltételek

 

 1. Személyes átvétel

 

 1. Személyes átvétel helye, ideje:

 • Culevit Mintabolt Buda, 1123 Budapest, Schwartzer F. utca 3., nyitva hétfőtől csütörtökig 9-18, pénteken 9-17 óra között

 

 1. Személyes átvétel esetén választható fizetési módok:

 

 1. Készpénzzel történő fizetés boltban

 

 1. Bankkártyával történő fizetés (kivéve American Express)

 

 1. Áru átvétele futárszolgálat segítségével

 

 1. Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb a megrendelést követő 3 munkanapon belül - előre utalással
  történő fizetés esetén az átutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezést követő banki munkanaptól számított 3 munkanapon belül-
  átadja a futárszolgálatnak. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról e-mailben értesítjük.

 

 1. A futárszolgálat a megrendelt terméket Szolgáltató általi visszaigazolását követő 3-10 munkanapon belül kikézbesíti vásárlóinknak. A Szolgáltató a
  futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal.

 

 1. A futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím
  kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja
  teljesíteni, minden eseten értesítést hagy a csomagról. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, következő napon megkísérli újra a
  kézbesítést. Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány visszakerül a raktárunkba. A vásárló hibájából történt sikertelen kézbesítés
  megismétlése díjköteles.

 

 1. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja
  szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

 

 1. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
  módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

 1. Futárszolgálat igénybevétele esetén választható fizetési módok:

 

 1. Banki átutalás (előre utalás) a weboldalon történő megrendeléskor

 

 1. Bankkártyával történő kártyás fizetés ( online bankkártyás fizetés) a weboldalon történő megrendeléskor

 

 1. Utánvét

 

 1. PayPal fizetési mód

 

 1. Futárszolgálati partner elérhetőségei:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft..

2350 Alsónémedi, Európa u. 2.

cégjegyzékszám: 13-09-111755

adószám: 12369410-2-44

közösségi adószám: HU12369410

 

 1. A Szolgáltató a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen
  rögzítésre kerül. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője
  jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat
  kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel.

 

 1. Fizetési feltételek

 

 1. Utánvét: Az utánvétes fizetési módnál, a csomag kézhez vételekor a futárnak kell fizetni

 

 1. A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a csomag újraküldését kizárólag a csomag
  ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 

 1. Banki átutalás: A megrendelés alkalmával egy rendelés visszaigazoló levél kerül kiküldésre a regisztrációkor megadott e-mail címre. A levél
  tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelés számát, melyet szükséges feltüntetni az utalás megjegyzés mezőjében. A banki átutalás
  átfutási ideje ~1 munkanap, külföldi átutalás esetén ez több napot is igénybe vehet.

UniCredit Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszámunk: 10918001-00000007-21480022

Használható pénznem: HUF

 

 1. Bankkártyás fizetés: Online bankkártyás fizetés. A Szolgáltató weboldaláról a fogyasztó átirányításra kerül a banki weboldalra (CIB Bank
  eCommerce), ahol a bankkártyás fizetést teljesítheti. A Szolgáltató a bankkártyás fizetés adatait nem ismeri, azokat nem tárolja. Ide kattintva
  elérhető a CIB Bank online bankkártyás fizetési tájékoztatója.

 2. PayPal fizetés online módon

 

 1. Elállás jog

 

 1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut
  vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

 

 1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,

 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
  átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

 1. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

 

 1. Elállási jog gyakorlásának a menete

 

 1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában
  feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán, elektronikus levélben.

 

 

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az
elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

 1. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 1. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a
  14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés
  esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

 

 1. A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató számlát kiállító üzletébe vagy az 1.6. pontban feltüntetett címre
  indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott
  küldeményként, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt
  elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címek valamelyikére.

 

 1. A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem
  áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

 1. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy)
  naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A
  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan,
  hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

 1. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más
  fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
  többletköltség nem terheli. Amennyiben a fogyasztó bankkártya felhasználásával fizetett, úgy köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani annak a
  rendelkezése alatt álló bankszámla adatait, amelyre a vételár visszautalását kéri, ugyanis a Szolgáltató bankkártyás fizetés esetén a fogyasztó
  banki adatait nem ismeri.

 

 1. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak
  megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be (amennyiben a 2.3. pont szerinti speciális gyógyászati célra szánt
  tápszer, különleges táplálkozási élelmiszer, avagy más élelmiszernek minősülő termék csomagolása megbontásra kerül, úgy az a termék további
  forgalomba nem hozható, ennek értelmében a fogyasztó a termék teljes vételárával felel).

 

 1. Szavatosság

 

 1. Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap,
  használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 1. Kellékszavatosság

 

8.2.1.A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a
Fogyasztó a termék(ek) átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért,
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

 

8.2.2.A Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó
nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

8.2.3.A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

8.2.4.A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a
Szolgáltatóval.

 

8.2.5.A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

8.2.6.A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a
Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor
mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett.
Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott
szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a 1.6. pontban megjelölt címre.

 

8.2.7.Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági
igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

8.2.8.Kicserélés vagy elállás esetén a Fogyasztó nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat
következménye. A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Fogyasztó köteles megfizetni a Szolgáltató
részére.

 

8.2.9.Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági
kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan a Fogyasztónál felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló
szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg a Fogyasztó részére. Ha a termék meghibásodásában a Fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség
elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni, ha a
termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben
bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog
érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Fogyasztó részére történő visszaküldésének költségét is) a Fogyasztót terhelik.

 

Amennyiben a Fogyasztó kellékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell
legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A Fogyasztó
kellékszavatossági igényét az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

8.3. Termékszavatosság

 

8.3.1.A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.3.2.Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

8.3.3.A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó
által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.3.4.Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két
hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

8.3.5.A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

 

8.3.6.Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (Szolgáltató).

 

8.3.7.A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy
  okot bizonyítania.

 

8.3.9.Termékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhető…

 

Amennyiben a Fogyasztó termékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell
legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A Fogyasztó
termékszavatossági igényét az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő..

 

Bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni 1.7 pontban megjelölt címre.

 

 1. Felelősség

 

 1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk
  pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során
  felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget,
  egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

 1. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős
  saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

 1. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók
  adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is
  figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a
  használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató
  jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 1. Szerzői jogok

 

 1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a
  weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi
  alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres
  és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

 1. A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a
  Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő
  tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével
  lehetséges.

 

 1. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az
  Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal
  rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi
  alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 1. Panaszügyintézés

 

 1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti
  elő.

 

 1. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege
  ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról
  és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az
  írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra
  vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

 

 1. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a
  számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

 

 1. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni
  arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában
  megindokolni.

 

 1. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az 1.7. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

 

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az
  alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

 1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban
  válaszol.

 

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye
  szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

 • Telefon: +36 1 459 4800

 • Fax: +36 1 210 4677

 • E-mail: nfh@nfh.hu

 • www.nfh.hu

 

 1. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével
  és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint
  illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 

 1. Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

 • Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

 • Telephely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3./a

 • Levelezési cím: 1372 Postafiók 450.

 • Tel.: (1) 8869-300

 • Fax: (1) 8869-460

 • E-mail cím: ogyei@ogyei.gov.hu

 

 1. Budapest.Főváros 12. ker. Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzője

1126, Bp. Böszörményi út 23-25

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros [a Kaluzál téri bolt esetében]Önkormányzata

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

 

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

 

 1. A htpp://culevit.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a Szolgáltató kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával
  történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok
  tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja, mindent
  megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében, és azok kezelésekor az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírtaknak
  alapján jár el.

 

 1. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok
  megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt
  egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló
  1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott
  betartására.

 

 1. Az adatkezelés célja: adásvételi szerződések teljesítése és ezzel kapcsolatos adminisztráció, nyilvántartás, pénzügyi műveletek és ügyfélszolgálati
  tevékenység, termék kiszállítás. Külön hozzájárulással a további célokhoz adhat adatot az Ügyfél: elektronikus és telefon kapcsolattartás, hírlevél
  küldés, reklám és marketing célok, termékinformáció és üzleti ajánlatok, írásban, telefonon és elektronikus úton.

 

 1. A weboldal adatkezelője a Szolgáltató.

 

 1. A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok:

Név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, Házszám,illetve Egészségpénztári tag neve és tagi azonosítója (csak egészségpénztári számla
igénylése esetén) Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

 

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja a webáruházban
  elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai
  rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat
  képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet
  küldjön.

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik
  személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel
  – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a
  Szolgáltató törli.

 

 1. Az Ügyfél adatszolgáltatása a szerződés teljesítésével összefüggésben szükséges adatok tekintetében kötelező (név, cím, e-mail), míg a
  kapcsolattartással összefüggésben önkéntes (telefonszám), jogalapja az érintett beleegyezése, illetőleg a jogszabályi előírás. A Szolgáltató
  szolgáltatásaink igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához.

 

 1. Az Ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének
  vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 naptári napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni. Regisztrált felhasználó esetén az Ügyfél a
  regisztrációját online törölheti, ezzel pedig törlésre kerül minden olyan adat, amely nyilvántartása nem kötelező (a Szolgáltató birtokában
  maradnak a számlázással és fizetéssel kapcsolatos információk, adatok).

 

 1. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben
  foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe
  vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

 

 1. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk
  valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be
  nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal.
  Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt
  okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

 

 1. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében
  a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

 

 1. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a
  webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a
  hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az culevit@culevit.hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az
  igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A
  megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

 

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az üzemeltetett weboldal ún. „cookie”-kat használ, amelyek felhasználó barátabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá
  teszik az internetes jelenlétünket. Segítségükkel gyorsabbá tehetjük a navigációt a weboldaunkon és pontosabb információkat kaphatunk az oldalunk
  látogatottságáról.

 

A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ügyfél számítógépe tárol annak érdekében, hogy a webshop minden funkcióját zavartalanul használhassa.
Fontos kiemelni, hogy néhány ilyen cookie átkerül a Szolgáltató szerveréről az Ügyfél számítógépére – ezek az „ideiglenes cookie-k”, amelyek a böngészés
befejezésekor automatikusan törlődnek a számítógép merevlemezéről.

 

Vannak „állandó cookie-k” is, amelyek a böngészés után is a számítógépen maradnak és lehetővé teszik, hogy következő látogatásakor a Szolgáltató felismerje
az Ügyfél számítógépét. Az Ügyfél a cookie-k tárolásának letiltásával bármikor visszautasíthatja a cookie-kat. A legtöbb böngésző súgó funkciójában
megtalálhatóak az ehhez szükséges beállítások. Vegye figyelembe, hogy a „bejelentkezés” és a „megrendelés” funkciók egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan
működnek a cookie-k törlése vagy blokkolása esetén. Ahhoz, hogy a webshop minden funkcióját zavartalanul használhassa, szükséges a cookie-k engedélyezése a
böngésző beállításaiban.

 

 1. Adatkezelők megnevezése:

 • Szolgáltató

 • CIB Bank eCommerce. bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatok vonatkozásában

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok futárszolgáltatók részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének
  ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató
  által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
  meghatározását. A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

 1. Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a
Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Szolgáltató által használt statisztikai eszköz a
Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

 

 1. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-107288/2016.

 

 1. Jogorvoslattal élhet

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Fax: +36 (1) 391-1410

 • URL: http://naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja
  az alábbi óvintézkedéseket:

 • vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,

 • az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése

 

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

 1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvtől szóló 2013. évi V. törvény, a a fogyasztó és a
  vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

 1. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, adatkezelési
  nyilatkozatát.

 

 1. Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

 

Culevit Kft.

 

Frissítve: 2016. Október 5..