A genomika a szervezetek teljes genomjának vizsgálata. A genomika a rekombináns DNS, a DNS-szekvenálási módszerek és a bioinformatika kombinációját használja a genomok szerkezetének és működésének szekvenálására, összeállítására és elemzésére. Ez különbözik a „klasszikus genetikától” abban, hogy egy szervezet örökítő anyagának teljes egészét, nem pedig egy gént vagy egy génterméket vizsgál.

A genomika paradigmaváltás az orvostudományban, amely magában foglalja az ember biológiájának megértését és a gyógyítást is. A terápiában a személyre szabott gyógyászat (personalized medicine) megteremtése az elérendő cél.

A genomika új korszakot nyitott az onkológiai kutatásokban, hiszen az emberi gén-térkép megismerése nyomán fel lehet deríteni a daganatos és normál szövetekben a növekedést és differenciálódást szabályzó gének működését, ez elvezet a daganatok okának kezeléséhez. Az egyén genomjának ismerete alapján valószínűsíteni lehet a betegségeket, ami lehetővé teszi a megfelelő életmód kialakítását és a gyakori, célzott orvosi vizsgálatok végzését.

A szekvenálás, a genom feltérképezése, az adattárolás és a bioinformatikai vizsgálatok technikáit az 1970-es és 1980-as években kezdték el. Ez a munka az 1990-es években a humán genom projekt megvalósítását segítette elő, amely 2003-ban a teljes humán genomszekvencia közzétételével zajlott le. Ezen túlmenően a bioinformatika terén elért eredmények lehetővé tették, hogy több száz tudományos adatbázist és projektet és kutatást támogassanak. Az adatbázisokban tárolt és szervezett információk könnyen kereshetők, összehasonlíthatók és elemezhetők.

Forrás:
http://daganatok.hu/onkologiai-diagnosztika/genomika-az-uj-genetika
https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/genomics-introduction-ebi-resources/what-genomics