Büszkék vagyunk: újabb elismerést ítéltek oda Dr. Kulcsár Gyulának

Dr. Kulcsár Gyula a pécsi kutatólaborban

Dr. Kulcsár Gyula Culevit Rákkutató- és Gyógyszerfejlesztő Központ a Pécsi Ipari Parkban

Újabb rangos elismerés vár Dr. Kulcsár Gyulára, a Culevit Kft. tudományos igazgatójára, ezúttal szülővárosában Nagykanizsán, ahol hamarosan ünnepélyes keretek között veheti át a város díszpolgári címét. A megtisztelő cím átvétele után a rákkutató olyan méltán híres magyarokkal tartozik majd a város büszkeségei közé, mint például Jókai Mór és Bethlen István.

Dr. Kulcsár Gyula kötődése nagyon erős Nagykanizsához. Azon kívül, hogy Nagykanizsán született és a városban nőtt fel, középiskolai tanulmányait is itt végezte, a Winkler Lajos Vegyipari Technikumban.

Ezt követően egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta, a Szegedi József Attila Tudományegyetem természettudományi karán, vegyész szakon szerzett diplomát. Később, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetének munkatársaként - az orvostanhallgatók oktatása mellett - 1987-ben kezdte el a szervezet tumor ellenes védelmi mechanizmusaival kapcsolatos kutatásait, melynek alapján 1998-ban szerezte meg doktori fokozatát. A kutató 9 magyar és 20 nemzetközi közleményben publikálta, valamint 34 magyar és 21 nemzetközi kongresszuson ismertette kutatásainak eddigi eredményeit.

Dr. Kulcsár Gyula 1998-ban a Feltalálók Olimpiáján (I. Inventors’ Olympic Games) „Genius Prize” díjat nyert el, két évre rá pedig a Természetes Tumorellenes Védelemről szóló szabadalmát beválasztották az Országos Szabadalmi Hivatal által kiadott válogatott szabadalmak közé, amelyek között szerepel például Albert Einstein, Puskás Tivadar és Szent-Györgyi Albert szabadalma is.

2005-től a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. tudományos igazgatójaként folytatja kutatásait és publikálja azok eredményeit.

Az, hogy ezúttal szülővárosa tünteti ki, azt támasztja alá, hogy Dr. Kulcsár Gyula mind szakmailag, mind emberileg komoly értéket teremt, amelyet Nagykanizsa városa elismer.